โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

ไต อธิบายอาการทั่วไปรวมถึงอาการเฉพาะที่ของกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน

ไต กรวยไตอักเสบเฉียบพลันเป็นที่ประจักษ์ โดยอาการทั่วไปแ … Read more