โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

ปัญหาสุขภาพจิต วัยเด็กส่งผลต่อชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเราอย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

ปัญหาสุขภาพจิต คือทั้งหมดตั้งแต่วัยเด็ก เป็นวลีทั่วไปที … Read more

สมอง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดสมองเปิดข้อสงสัยสำหรับนักประสาทวิทยา

สมอง ในปี 2019 เคท ฟอลลาโดริใช้เวลา 1 เดือนนั่งอยู่ในห้ … Read more

การทำสมาธิ ส่งผลอย่างไรต่อระบบสมอง จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

การทำสมาธิ

การทำสมาธิ ทัศนคติของผู้คนที่มีต่อการฝึกสมาธิในปัจจุบัน … Read more