โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

ความร้อน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนภายใต้สภาวะอุตุนิยมวิทยา

ความร้อน ประเภทของการถ่ายเทความร้อน ร่างกายสูญเสียความร … Read more