โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

แม่เหล็กไฟฟ้า อธิบายเกี่ยวกับการจำแนกลักษณะการสั่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แม่เหล็กไฟฟ้า ในบทนี้คำว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หมายถึงส่วน … Read more