โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

อาคาร อธิบายเกี่ยวกับระดับการสั่นสะเทือนที่อนุญาตในอาคารที่พักอาศัย

อาคาร การสั่นสะเทือนในอาคารสามารถเกิดขึ้นได้จากแหล่งภาย … Read more