โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

โรคหัวใจ การบำบัดโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยเภสัชพลศาสตร์ของยา

โรคหัวใจ โครโนเทอราพีเป็นการรักษาที่มุ่งฟื้นฟูสุขภาพร่า … Read more

โครงกระดูก กระดูก การตรวจคืออะไร scintigraphy ประเภทที่พบบ่อยที่สุด มีดังนี้

โครงกระดูก ของกระดูกเป็นการทดสอบการถ่ายภาพประเภทหนึ่ง ท … Read more

ภาวะแทรกซ้อน ที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่ม

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อน การผ่าตัดด้วยวิธีเคมีบำบัดและการฉายรังสี ห … Read more

การรักษา โรคภาวะหัวใจล้มเหลว ควรเฝ้าระวังอาการอย่างไร?

การรักษา

การรักษา โรคภาวะหัวใจล้มเหลว หลักการรักษาภาวะหัวใจล้มเห … Read more