โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

ภูมิคุ้มกัน การเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณ สามารถช่วยต่อสู้กับโรคได้อย่างไร

ภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิปัญหาสุขภาพก็ปรากฏขึ … Read more

สารละลาย อธิบายภาวะเลือดเป็นกรดให้ฉีดสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต

สารละลาย

สารละลาย คลื่นไฟฟ้าหัวใจการตรวจจับตัวแทนของแอลกอฮอล์ในเ … Read more

ถุงผนังลำไส้อักเสบ อธิบายเกี่ยวกับอาการป่วยของโรคถุงผนังลำไส้อักเสบ

ถุงผนังลำไส้อักเสบ

ถุงผนังลำไส้อักเสบ เกิดขึ้นในประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ของผ … Read more

สมาธิ บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้น การทำสมาธิภาวนา อธิบายได้ ดังนี้

สมาธิ

สมาธิ โยคะค่อนข้างหลากหลายและมีหลายระบบ การทำสมาธิเป็นห … Read more

ลำไส้ ให้ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาลำไส้เล็ก

ลำไส้

ลำไส้ สภาพของเส้นใยรอบไส้ตรง ตำแหน่งและสภาพของอวัยวะในอ … Read more