โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

เนื้องอก ในมดลูกการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก ทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง

เนื้องอก

เนื้องอก ในมดลูก วิธีแก้ปัญหาเนื้องอกในมดลูกที่ผู้หญิง 30 เปอร์เซ็นต์ ตามสถิติอุบัติการณ์ของเนื้องอกในมดลูก ในประชากรอยู่ที่ประมาณ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ใช่ว่าเนื้องอกในมดลูกทั้งหมด ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัด ควรเข้าใจอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับเนื้องอกในมดลูก เพื่อหลีกเลี่ยงการรักษาที่มากเกินไป

สาเหตุของเนื้องอกในมดลูก ความเข้าใจในปัจจุบัน เกี่ยวกับสาเหตุของเนื้องอกในมดลูกยังค่อนข้างตื้น ความไม่สมดุลของฮอร์โมนในอวัยวะ อาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่ง แต่ความเข้าใจไม่ลึกซึ้ง แต่ที่แน่ชัดคือ เนื้องอกในมด ลูก เป็นโรคที่ขึ้นกับฮอร์โมน ภายใต้สถานการณ์ปกติ ถ้าหมดประจำเดือน เนื้องอกในมดลูกจะหดตัวตามระดับฮอร์โมนที่ลดลง

วิธีการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก หากพิจารณาตัดมดลูกก็สามารถทำได้โดยเปิดเผย ได้แก่การส่องกล้อง การส่องกล้องโพรงมดลูก หรือการผ่าตัดทางช่องคลอด การผ่าตัดเปิดช่องท้องเป็นวิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิม โดยปกติแล้ว ช่องท้องส่วนล่างจะอยู่ที่ประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก การผ่าตัดนี้เหมาะสำหรับเนื้องอกในมดลูกเกือบทั้งหมด แต่การผ่าตัดค่อนข้างเจ็บปวด

การผ่าตัดเปิดช่องท้อง เป็นวิธีการผ่าตัดที่ค่อยๆ ได้รับความนิยมในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เป็นวิธีการผ่าตัดที่มีแผล 3 ถึง 4 แผลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 2 เซนติเมตรบนผนังช่องท้อง โดยการผ่าตัดเอาเนื้องอกในมดลูกออกด้วยเครื่องมือ แผลเป็นมีขนาดเล็ก และการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วย

บางคนอาจถามว่า เนื้องอกถูกเอาออกได้ยังไง ในเมื่อก้อนโตขนาดนี้ ซึ่งสามารถทุบเนื้องอกในมดลูก และนำออกจากรูเล็กๆ ได้ การผ่าตัดส่องกล้องได้กลายเป็นวิธีการรักษาหลัก สำหรับเนื้องอกในมดลูก เนื่องจากมีอาการปวดหลังผ่าตัดเพียงเล็กน้อย และฟื้นตัวได้เร็ว

อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดต้องใช้เทคนิคของแพทย์ และอุปกรณ์ของโรงพยาบาลสูง ดังนั้ โรงพยาบาลทุกแห่ง จึงไม่สามารถดำเนินการนี้ได้ เนื้องอกในมดลูกบางชนิด ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยกล้องส่องกล้อง ดังนั้นเนื้องอกชนิดใด จึงเหมาะสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง สิ่งนี้สัมพันธ์กับประสบการณ์ของแพทย์ และสภาพของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก

หากมีเนื้องอกมากเกินไป เนื้องอกขนาดเล็กจะไม่สามารถสัมผัสได้ เนื่องจากการผ่าตัดผ่านกล้องขาดการสัมผัส ซึ่งอาจทำให้มีการละเลยหรือมีเนื้องอกมากเกินไป การผ่าตัดจึงทำได้ยาก ดังนั้นในปัจจุบัน แพทย์เชื่อว่าหากอัลตราซาวนด์ ก่อนผ่าตัดมีเนื้องอกมากกว่า 5 ก้อน ไม่ควรที่จะผ่าตัดผ่านกล้อง

นอกจากนี้หากเนื้องอกมีขนาดใหญ่เกินไป เช่นมากกว่า 10 เซนติเมตรจะมีเลือดออกมากขึ้น ระหว่างการผ่าตัดและเย็บยาก การผ่าตัดผ่านกล้องไม่ควรถือเป็นตัวเลือกแรก การผ่าตัดแบบเปิดควรพิจารณาว่า เหมาะสมกว่า หากมีผู้ป่วยเนื้องอกที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร และต้องการยืนยันการผ่าตัดผ่านกล้อง ให้พิจารณายาบางชนิดก่อนการผ่าตัด เพื่อลดปริมาณเนื้องอก เพื่อให้ได้เนื้องอกในการผ่าตัดผ่านกล้อง

แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง การผ่าตัดผ่านกล้องส่องกล้องส่วนใหญ่ เหมาะสำหรับเนื้องอกที่อยู่ด้านในโพรงมดลูก การผ่าตัดส่องกล้องของเนื้องอกต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ และทักษะของศัลยแพทย์ ดังนั้นจึงเป็นการผ่าตัดในโรงพยาบาล ซึ่งขึ้นอยู่กับแพทย์ มักจะเหมาะสำหรับการนูน สำหรับเนื้องอกในเยื่อบุโพรงมดลูก การผ่าตัดส่องกล้องจะดำเนินการจากช่องคลอดเข้าสู่โพรงมดลูก ไม่มีแผลเป็นและการฟื้นตัวค่อนข้างเร็ว

การผ่าตัดช่องคลอดมี 2 ​​ความหมาย หนึ่งคือสำหรับเนื้องอกใต้เยื่อเมือกบางชนิด หากเนื้องอกนั้นยื่นออกมาจากโพรงมดลูกเข้าไปในช่องคลอดจนหมด ก็สามารถถอดออกจากช่องคลอดได้อย่างสมบูรณ์ อีกวิธีหนึ่งคือ การผ่าตัดตัดเนื้องอกในช่องคลอด การผ่าตัดทางช่องคลอด สำหรับเนื้องอกในมดลูกนอกมดลูก

โดยการตัดเข้าไปในช่องท้อง จากผนังช่องคลอดหลังปากมดลูก วิธีการผ่าตัดนี้ต้องการให้ศัลยแพทย์ มีทักษะในการผ่าตัดสูงขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากเนื้องอกถูกผ่าจากช่องคลอดหลังปากมดลูก เนื้องอกจึงมีขนาดจำนวน และตำแหน่งเนื้องอก ยังมีข้อกำหนดพิเศษ โดยทั่วไปเหมาะสำหรับเนื้องอกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตรและไม่เกิน 2 เนื้องอก

เนื้องอกจะอยู่ใกล้กับด้านล่าง หากผู้ป่วยเหมาะสมที่จะผ่าตัดช่องคลอด ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดไม่รุนแรง ไม่มีเส้นประสาทที่ไวต่อความเจ็บปวดในช่องคลอด ดังนั้นความเจ็บปวดจึงอ่อน เพราะช่องคลอดเป็นสภาพแวดล้อมของแบคทีเรีย ความเสี่ยงของการติดเชื้อหลังการผ่าตัดจะสูงขึ้นเล็กน้อย

อ่านบทความต่อไป คลิ๊ก !!!           จมูก อักเสบจากภูมิแพ้ ผลิตภัณฑ์น้ำแข็งและเครื่องดื่ม อาจก่อให้เกิดอาการแพ้