โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

ยินดีต้อนรับครูคนใหม่

ยินดีต้อนรับครูคนใหม่

ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ โรงเรียนวัดนาหนอง นำโดย ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียน ได้มาต้อนรับ คุณครูวาลิกา พงศ์ภัทรานนท์ มาเป็นคุณครูผู้สอน ของโรงเรียนวัดนาหนอง พร้อมรวมกับกิจกรรมทำบุญร่วมกันกับคุณครูทุกคน

ยินดีต้อนรับครูคนใหม่
ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ ยินดีต้อนรับครูคนใหม่