โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

ฟันผุ แพทย์ใช้วิธีการรักษาแบบใดในการป้องกันฟันผุแก่คนไข้

ฟันผุ

ฟันผุ วิธีป้องกันการเกิดฟันผุ การป้องกันโรคฟันผุแบ่งออกเป็น 3 ระดับ การป้องกันเบื้องต้นคือ การส่งเสริมสุขภาพ โดยกล่าวคือ อาการทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยช่องปากได้ดี ซึ่งกำหนดและดำเนินการตามแผนการบริโภคอาหาร ผู้ที่ฟันผุควรตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ มาตรการป้องกันพิเศษคือ ใช้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกันโรคฟันผุ อุดหลุมฟันและรอยแยก

การอุดฟันผุเบื้องต้น การป้องกันทุติยภูมิคือ การวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงการตรวจช่องปากเป็นประจำ การใช้รังสีเอกซ์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคฟันผุ สำหรับการอุดฟันในระยะแรก การป้องกันระดับตติยภูมิคือ การป้องกันการทำงานผิดปกติและการฟื้นฟู โดยกล่าวคือ การรักษาโรคเยื่อกระดาษและโรคปริทันต์ที่เกิดจากฟันผุเพื่อรักษาฟัน

การป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนลึกของถุงลม โดยให้ถอนฟันที่มีแผลรุนแรงเพื่อป้องกัน ฝีในถุงน้ำและการติดเชื้อที่ใบหน้า ซึ่งใช้เพื่อซ่อมแซมข้อบกพร่องของเนื้อเยื่อฟัน อาการส่งผลให้เกิดการสูญเสียฟัน เพื่อฟื้นฟูการทำงานทางสรีรวิทยาของระบบการบดเคี้ยวทางทันตกรรม

วิธีการเฉพาะในการป้องกัน ฟันผุ การเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำดื่ม ให้เติมฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสมลงในน้ำดื่มในบริเวณที่มีฟลูออไรด์ต่ำ บางคนมักจะอยู่ในน้ำประปา เพื่อให้ปริมาณฟลูออรีนในน้ำดื่มสูงถึง หนึ่งส่วนในล้านส่วนเช่น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีการเคลือบฟลูออไรด์ ทาฟลูออไรด์บนพื้นผิวฟันที่ปะทุ โดยปกติจะใช้สารละลายฟลูออไรด์ 8 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ทาทุกๆ 6 เดือนหรือ 1 ปีและทา 4 นาทีในแต่ละส่วน

วิธีเพิ่มยาสีฟันฟลูออไรด์ให้ใส่โซเดียมฟลูออไรด์ลงในยาสีฟัน โดยให้ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์แปรงฟันเพื่อป้องกันโรคฟันผุ วิธีการเติมเชิงป้องกันเบื้องต้นของหลุมและรอยแยกบนพื้นผิวด้านสบฟัน โดยได้มีการวิจัยและถูกเสนอในปี ค.ศ.1920 นั่นคือ โพรงประเภทที่ 1 แบบอนุรักษนิยมรวมถึงจุดและรอยแยก โดยทั้งหมดถูกจัดเตรียมและเติมด้วยมัลกัมสีเงิน

ซึ่งในปัจจุบันสามารถเติมเรซิ่นได้ วิธีนี้สามารถป้องกันการพัฒนาของฟันผุ เพราะยังมีการอุดหลุมและรอยแยกจำนวนมากที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฟันผุอีกด้วย วิธีการปิดผนึกหลุมและรอยแยก หลังจากทศวรรษที่ 1960 มีการเสนอวิธีการปิดผนึกหลุมและรอยแยก โดยมีประสบการณ์ 3 ขั้นตอนของการปิดผนึกการบ่มด้วยแสงอัลตราไวโอเลต การบ่มด้วยสารเคมี รวมถึงการปิดผนึกการบ่มด้วยแสงที่มองเห็นได้

สาเหตุของฟันผุ โดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคแบคทีเรียที่เกิดจากแบคทีเรียที่สร้างกรดเช่น สเตร็พโตคอคคัสมิวแทนส์หรือแบคทีเรียแกรมลบ ในทางทฤษฏีสาเหตุของฟันผุที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันคือ ทฤษฎีของปัจจัยที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีสำหรับการก่อตัวของฟันผุ ในหมู่พวกเขาปัจจัยของโรคฟันผุที่กล่าวถึงในทฤษฎีของปัจจัยที่ 4 ได้แก่ แบคทีเรียช่องปาก สิ่งแวดล้อม โฮสต์นั่นคือ ปรสิต รวมทั้งปรสิต ไวรัสและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

แบคทีเรียเป็นสภาวะที่จำเป็นสำหรับการเกิดฟันผุ ช่องปากเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการเกิดฟันผุ รวมทั้งอาหารและน้ำลาย ฟันเป็นโฮสต์ของจุลินทรีย์ก่อโรคซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเวลาเพราะเป็นกระบวนการของการเกิดฟันผุ ดังนั้นควรกินอะไรป้องกันฟันผุ สามารถกินลูกเกด เพราะมีสารประกอบบางอย่างในลูกเกด สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดในช่องปาก ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบ

ชา การดื่มชามากขึ้น มีปริมาณฟลูออรีนในชาค่อนข้างสูง โดยปริมาณฟลูออรีนในทุก 120 กรัมของชาแห้งคือ 20 ถึง 25 มิลลิกรัม โดย 80 เปอร์เซ็นต์เป็นส่วนผสมที่ละลายน้ำได้ หากดื่มชาวันละ 10 กรัม สามารถดูดซับฟลูออรีนที่ละลายน้ำได้ 1 ถึง 1.5 มิลลิกรัม เพราะชานั้นเป็นเครื่องดื่มที่มีความเป็นด่าง ซึ่งสามารถยับยั้งการลดลงของแคลเซียมในร่างกาย โดยเป็นประโยชน์ในการป้องกันฟันผุเป็นต้น

ขึ้นฉ่ายมีเซลลูโลสดิบจำนวนมาก ซึ่งสามารถติดแบคทีเรียบนพื้นผิวฟันได้อย่างชัดเจน เมื่อเคี้ยวจึงมีส่วนช่วยในการรักษาที่ดี เนื่องจากความเป็นกรดในปาก ไม่เพียงช่วยลดการผลิตคราบจุลินทรีย์ แต่ยังทำให้ช่องปากมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ขึ้นฉ่ายก็อุดมไปด้วยวิตามิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณวิตามินซีของใบขึ้นฉ่ายดีกว่าแบบก้าน เมื่อรับประทานแล้ว ไม่ควรรับประทานร่วมกับใบ

อันตรายจากฟันผุส่งผลให้เกิดความเจ็บปวด โรคฟันผุสามารถทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง เพราะมันทำลายเยื่อกระดาษ การติดเชื้อทุติยภูมิฟันผุคือ การติดเชื้อแบคทีเรีย หากไม่รักษาทันเวลา อาจนำไปสู่โรคเยื่อกระดาษ โรครอบคอ หรือแม้แต่โรคกระดูกขากรรไกร นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นแผลในช่องปาก โดยนำไปสู่โรคทางระบบเช่น โรคไตอักเสบ โรคหัวใจและอื่นๆ

ส่งผลต่อการย่อยอาหารและการดูดซึมหลังฟันผุ ส่งผลการเคี้ยวจะลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อการย่อยอาหารและการดูดซึมอาหาร ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อเยื่อเมือกในช่องปาก หลังจากฟันผุครอบฟันที่หักจะทำลายเนื้อเยื่อในช่องปากได้ง่าย ซึ่งทำให้เกิดแผลในช่องปาก เมื่อฟันผุทั้งซี่จะไม่สามารถซ่อมแซมและถอดออกได้เท่านั้น ฟันผุเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียฟันในผู้ใหญ่

อันตรายจากฟันผุในเด็ก โรคฟันผุในเด็กมีอันตรายเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ มีส่วนช่วยในการเพิ่มความเสี่ยงฟันผุในฟันแท้ เศษอาหารในโพรงฟันผุจะสะสมและแบคทีเรีย ซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมในช่องปากเสื่อมโทรม ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดฟันผุในฟันแท้ได้อย่างมาก ส่งผลต่อการปะทุของฟันแท้ หลังจากฟันผุรองจากโรคปริทันต์ นอกจากนี้ส่งผลต่อจมูกฟันของฟันแท้ ทำให้เกิดการพัฒนาของเคลือบฟัน ส่งผลต่อการปะทุตามปกติของฟันแท้

ทำให้ฟันแท้มีฟันที่ไม่สม่ำเสมอ การสูญเสียฟันน้ำนม เนื่องจากฟันผุจะลดช่องว่างระหว่างฟันแท้ โดยมีแนวโน้มที่จะเกิดการคลาดเคลื่อน อาการอาจส่งผลต่ออิทธิพลทางจิตวิทยา เมื่อฟันผุหลายซี่ส่งผลต่อการออกเสียงที่ถูกต้อง รวมถึงความสวยงามของบริเวณใบหน้าขากรรไกร และทำให้เกิดภาระทางจิตใจต่อเด็ก

อ่านต่อเพิ่มเติม คลิ๊ก !!!         อาการแพ้ เครื่องเทศ เครื่องเทศก่อให้เกิดอาการแพ้หรือไม่ อธิบายได้ดังนี้