โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

ดาราศาสตร์ เป็นโครงสร้างและพัฒนาการในอวกาศและจักรวาล

ดาราศาสตร์ เป็นโครงสร้างและพัฒนาการในอวกาศและจักรวาล

ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาโครงสร้าง และพัฒนาการของร่างกายทางดาราศาสตร์ในอวกาศและจักรวาล เนื้อหารวมถึงโครงสร้างธรรมชาติ และการดำเนินงานกฎหมายของดวงดาว ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์เก่าแก่ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์ดาราศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ส่วนใหญ่โดยการสังเกตการฉายรังสีที่ปล่อยออกมาจากดวงดาวเพื่อแผ่นดิน การค้นพบ และการวัดตำแหน่งของพวกเขาสำรวจกฎหมายของการเคลื่อนไหว การศึกษาของพวกเขาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีองค์ประกอบโครงสร้างภายในพลังงาน แหล่งที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมาย

ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของดาราศาสตร์ ด้วยการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการวิจัยดาราศาสตร์กลศาสตร์ท้องฟ้า และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสำคัญ การศึกษาดาราศาสตร์มีความสำคัญในทางปฏิบัติอย่างมากสำหรับชีวิตของเรา และมีอิทธิพลอย่างมาก ต่อมุมมองของมนุษย์เกี่ยวกับธรรมชาติ นักดาราศาสตร์ในสมัยโบราณกำหนดเวลาทิศทาง และปฏิทินโดยการสังเกตดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์วัตถุท้องฟ้าอื่นๆ และปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

นี่คือจุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์ด้วย นับจากการสังเกตวัตถุท้องฟ้าของมนุษย์ และการบันทึกปรากฏการณ์บนท้องฟ้าดาราศาสตร์ มีประวัติอย่างน้อยห้าถึงหกพันปี ดาราศาสตร์ครองตำแหน่งที่สำคัญมาก ในประวัติศาสตร์ยุคแรกของอารยธรรมมนุษย์ ปิรามิดในอียิปต์ และสโตนเฮนจ์ในยุโรปเป็นสถานที่ทางดาราศาสตร์ ก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาก ทฤษฎีเฮลิโอเซนตริกของโคเปอร์นิคัสเคยปลดปล่อยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จากเทววิทยาทฤษฎีเนบิวลาของคานท์และลาปลาซเกี่ยวกับการกำเนิดระบบสุริยะ ได้เปิดช่องว่างแรกในมุมมองเชิงอภิปรัชญา เกี่ยวกับธรรมชาติในศตวรรษที่สิบแปด

การเกิดขึ้นของกลศาสตร์ของนิวตัน การค้นพบพลังงานนิวเคลียร์ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีบทบาทสำคัญในอารยธรรมมนุษย์ มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการวิจัยทางดาราศาสตร์ ในปัจจุบันการวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์ ดาราศาสตร์พลังงานสูงดาวขนาดกะทัดรัด และวิวัฒนาการของจักรวาล สามารถส่งเสริม การพัฒนาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างมาก การวิจัยเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ และวัตถุท้องฟ้าในระบบสุริยะ รวมถึงโลกและดาวเทียมประดิษฐ์ มีการใช้งานมากมายในภาคการบินอวกาศภูมิมาตรศาสตร์ การสื่อสารและการนำทาง ดาราศาสตร์เกิดจากการได้มาของฤดูกาล และกิจกรรมการทำนายของมนุษย์โบราณ

ดาราศาสตร์เป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาของการสังเกต ทฤษฎีการสังเกตขยายขอบฟ้าของมนุษย์ ไปสู่ความลึกใหม่ของจักรวาลอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาของสังคมมนุษย์ เป้าหมายการวิจัยทางดาราศาสตร์ ได้พัฒนาจากระบบสุริยะไปจนถึงจักรวาลทั้งหมด ปัจจุบันดาราศาสตร์ได้ถูกแบ่งออกเป็นสามสาขาย่อยตามวิธีการวิจัย ดาราศาสตร์กลศาสตร์ท้องฟ้า และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ตามการจำแนกประเภทของวิธีการสังเกต หลายสาขาดาราศาสตร์ออปติคอล วิทยุดาราศาสตร์และดาราศาสตร์พื้นที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น วัตถุการวิจัย ด้วยการพัฒนาทางดาราศาสตร์ระยะการตรวจจับของมนุษย์ มีระยะทางถึง 10 พันล้านปีแสงจากโลกจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้า

ตามมาตราส่วน และมาตราส่วนวัตถุการวิจัยทางดาราศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็นลำดับชั้นของดาวเคราะห์ รวมทั้งดาวเคราะห์ ในระบบดาวเคราะห์โคจรดาวเทียม ดาวเคราะห์และจำนวนมากของดวงดาวขนาดเล็กเช่น ดาวเคราะห์น้อยดาวหาง อุกกาบาตและเรื่องนพเคราะห์ ระบบดาวฤกษ์ลำดับชั้นของดาวฤกษ์ มีการสังเกตดวงดาวหลายร้อยล้านดวง และดวงอาทิตย์เป็นเพียงดวงเดียวในหมู่ดาวนับไม่ถ้วน ลำดับชั้นของกาแล็กซี่ ระบบสุริยะที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นเพียงมุมหนึ่งของทางช้างเผือก ที่ประกอบด้วยดวงดาวมากมายนับไม่ถ้วน ทางช้างเผือกเป็นเพียงสามัญกาแลคซี นอกจากทางช้างเผือกมีกาแล็กซีหลายกาแลคซี กาแลคซีต่อไปในรูปแบบระบบขนาดใหญ่

ท้องฟ้ากลุ่มกาแลคซี กลุ่มกาแลคซีและซุปเปอร์กระจุก จักรวาลนักดาราศาสตร์บางคนได้เสนอเมตากาแลคซี่ ระดับสูงกว่ากลุ่มกระจุกดาราจักร ตามความเข้าใจในปัจจุบันกาแลคซีทั้งหมดคือ ช่วงของจักรวาลที่มนุษย์ สามารถสังเกตเห็นได้ในปัจจุบัน โดยมีรัศมีมากกว่า 10 พันล้านปีแสง หนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความนิยม และน่าเชื่อที่สุดในการวิจัยทางดาราศาสตร์คือ การศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาล มีทฤษฎีที่ไม่สิ้นสุดเกี่ยวกับการกำเนิดของจักรวาลในบรรดาทฤษฎีที่เป็นตัวแทนมากที่สุด มีอิทธิพลมากที่สุดและได้รับการสนับสนุนมากที่สุดคือ ทฤษฎีบิ๊กแบง ที่เสนอโดยกาโม นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและคนอื่นๆ ในปีพ.ศ. ตามทฤษฎีนี้ ซึ่งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จักรวาลเกิดจากการระเบิดอย่างรุนแรง เมื่อประมาณ 13,700ล้านปีก่อน แล้วจักรวาลยังคงขยายตัวที่อุณหภูมิยังคงลดลง อนุภาคมูลฐานที่มีการผลิต เมื่ออุณหภูมิของจักรวาลลดลงมากขึ้น สสารก็เริ่มยุบลงเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ทำให้เกิดกลุ่มก้อนขึ้นทีละขั้น เมื่อเอกภพมีอายุประมาณ 10ปีกาแลคซีเริ่มก่อตัวขึ้นและค่อยๆ พัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้

การวิเคราะห์ความแตกต่าง ราศีการเกิดนักษัตรของจีนมีภูมิหลังทางดาราศาสตร์ ในสมัยดึกดำบรรพ์บรรพบุรุษ ได้สัมผัสกับวัฏจักรของความเย็นและความร้อนที่สลับกัน การเข้าถึงกฎของเรา ฉันไม่รู้ว่าปฏิทินมินเจีย ถามเจ้อเย่ ฉันเห็นหญ้าหลายครั้งผู้ชาย ปกคลุมด้วยหญ้าฮิตโตโดเป็นหนึ่งปีก็เช่นกันใน เหมิงบาบีลูของราชวงศ์ซ่ง เมิงกงยังกล่าวอีกว่า เป็นธรรมเนียมที่หญ้าเขียวขจีทุกต้นจะมีอายุ 1ปี และมีคนถามว่า มันอายุเท่าไหร่ จากนั้นก็บอกว่า อายุเท่าไหร่อีก ผู้เฝ้าดูท้องฟ้าค้นพบว่า วงจรกำไรและขาดทุนของดวงจันทร์ สามารถใช้วัดอายุได้ความยาวคือ พระจันทร์เต็มดวงทั้งสิบสองดวงมีอายุครบ 1ปี การค้นพบนี้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดของปฏิทินเริ่มต้น

ลำต้นสวรรค์ต้องการกิ่งก้านของโลกเป็นคู่กัน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นญาติกัน และสวรรค์และโลกเป็นญาติกัน

อ่านบทความต่อไปคลิ๊ก !!!  ความไร้เดียงสาของเด็ก สาว