โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่ นายธีระชัย ประพันธ์พจน์ พร้อมกับ บรรยากาศ ให้ความอบอุ่นและรอยยิ้มให้แก่ ผู้อำนวยการคนใหม่

ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี