โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

กิจกรรมอบรมคุณครู

กิจกรรมอบรมคุณครู ของโรงเรียนวัดนาหนอง และคุณครู โรงเรียนวัดทุ้งหญ้าคมบาง ได้มี การอบรบ กล่าวถึงการพัฒนาเด็กที่ยอดเยี่ยม ในการศึกษา

กิจกรรมอบรมคุณครูกิจกรรมอบรมคุณครู