โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมลอยกระทง ณ โรงเรียนวัดนาหนอง คุณครูและนักเรียนได้ ร่วมกันมาทำกระทงจำหน่ายและ ลอยกระทง ไปพร้อมกัน ที่อำเภอ ดอนแร่ เงินทั้งหมดที่ขายกระทงจะใช้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

กิจกรรมลอยกระทงกิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมลอยกระทง