โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

กิจกรรมทำบุญโรงทาน

กิจกรรมทำบุญโรงทาน ของโรงเรียนวัดนาหนอง ได้จัดกิจกรรมร่วมบุญกับโรงทาน และ ทอดกฐิน ให้แก่ วัดนาหนอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน คุณครู และนักเรียน กิจกรรมทำบุญโรงทาน กิจกรรมทำบุญโรงทาน กิจกรรมทำบุญโรงทาน กิจกรรมทำบุญโรงทาน