โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

กิจกรรมการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขัน แต่งคำประพันธ์ ประเภท กาพย์ยานี ๑๑ เป็นการแข่งขัน ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมการศึกษาปี่ที ๕ และ ๖ ที่มีความไพเราะ เสนาะหู

กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน