โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

กรุ๊ปเลือด ที่หายากและเลือดแพนด้าคืออะไร

 

กรุ๊ปเลือด

 

กรุ๊ปเลือด ว่ากันว่าเลือดแพนด้าเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายากที่สุดในโลก จากการสำรวจใน “Human Blood Group Genetics” สัดส่วนของกรุ๊ปเลือด ABO ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจีนแผ่นดินใหญ่คือ 27.9% ของกรุ๊ปเลือด ABO, กรุ๊ป B 29.2% ประเภท O 34.4% และประเภท AB 8.5% ในหมู่เลือด RH 99% ของชาวฮั่นเป็น RHและ 1% เป็น RH ดังนั้น AB ประเภท RH จึงน้อยที่สุด มาดูเลือดแพนด้ากัน!

1. เลือดแพนด้ากรุ๊ปเลือดอะไร เลือดแพนด้าเป็นกรุ๊ปเลือด RH มีคน RH น้อยมาก และสัดส่วนของชาวฮั่น มีเพียงสามในพันเท่านั้น ชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มสามารถสูงขึ้นได้มากกว่า 20% โดยทั่วไปมีน้อยมาก และหายากมาก Rh blood group system ซึ่งหมายถึงระบบกลุ่มเลือดลิงจำพวกที่มีความสำคัญรองจากระบบหมู่เลือด ABO

โดยส่วนใหญ่หมายถึงการมีหรือไม่มี “แอนติเจน RhD” บนพื้นผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ Rh- เรียกว่า “Rh negative”, “Rh recessive” “ซึ่งหมายความว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ไม่มี” RhD antigen ” หากแม่ Rh-negative ให้กำเนิดทารกในครรภ์ Rh-positive เมื่อปัจจัย Rh ที่มีต่อเซลล์เม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์

เข้าสู่เลือดของมารดา ด้วยสาเหตุบางประการ แม่จะผลิตสารต่อต้านเลคติน Antiagglutinin เข้าสู่การไหลเวียนของทารกในครรภ์ผ่านทางรก ทำให้เม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์ จับตัวกันและทำลาย ซึ่งอาจนำไปสู่โรคโลหิตจางอย่างรุนแรง และอาจทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตได้

2. เลือดแพนด้ามีลักษณะอย่างไร ในประเทศจีนมากกว่า 99% ของผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด Rh เป็นบวกดังนั้นปฏิกิริยา hemolytic เนื่องจากความไม่ลงรอยกันของกรุ๊ปเลือด Rh ในระหว่างการถ่ายเลือด จึงหาได้ยาก แต่การหายากไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไร หากผู้รับเลือดกรุ๊ป Rh ลบได้รับการถ่ายเลือดกรุ๊ปเลือด Rh-positive ภูมิคุ้มกันจะเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก แนวทางที่ถูกต้องคือกรุ๊ปเลือดของผู้รับ และผู้บริจาคควรเหมือนกันคือทั้งคู่เป็นกรุ๊ปเลือด Rh-negative

3. ความแตกต่างระหว่างเลือดแพนด้า กับกรุ๊ปเลือดอื่นๆ กรุ๊ปเลือด Rh-negative แตกต่างจากกรุ๊ปเลือด A, B, O และ AB ประชากรของกรุ๊ปเลือด หลังมีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และแหล่งที่มาของเลือดของกรุ๊ปเลือดต่างๆ นั้นหาได้ง่าย กรุ๊ปเลือด Rh ลบเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายาก

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของกรุ๊ปเลือด Rh เป็นที่เข้าใจกันว่าในบรรดา 3 ล้านคน ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในเมืองหนึ่งมีเพียง 3,300 คน เท่านั้นที่เป็นกรุ๊ปเลือด Rh-negative ความน่าจะเป็นของ Rh ลบในผู้ป่วยศัลยกรรมทางคลินิกคือ 5-7 / 1,000 ในทางตรงกันข้ามเลือดกรุ๊ปเลือด Rh ลบมีค่ามาก

4. ประเทศที่มีเลือดแพนด้า เป็นสัดส่วนมากที่สุด อย่างไรก็ตามผู้คนจำนวนมาก จากชนกลุ่มน้อยมีเลือดที่เป็นลบ RH ในบรรดาประชากรจีนสัญชาติ แม้วเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเลือด Rh-negative ในสัดส่วนมากที่สุดถึง 13% การกระจายของ Rh ในกลุ่มชนกลุ่มน้อย

เช่นซินเจียงอุยกูร์คือ 5% ชาวมองโกเลียเป็น 1% มีสัดส่วนที่น้อยมากคิดเป็นสามในพันเท่านั้น เป็นกรุ๊ปเลือดที่หายาก หากพิจารณาระบบกรุ๊ปเลือด ABO และ Rh พร้อมกันโอกาสที่จะพบโฮโมไทป์ AB-type Rh ในประชากรฮั่น น้อยกว่าสามในหมื่นซึ่งหายากมาก

เลือดแพนด้าที่เรียกว่าหมายถึงเลือดที่เป็นลบ RH ซึ่งเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายากมาก เนื่องจากหายากมากจึงเรียกว่าเลือดแพนด้า เลือดกรุ๊ป Rh ลบมีค่ามากในประเทศของเรา กรุ๊ปเลือด Rh มากกว่า 99% เป็นบวกดังนั้นปฏิกิริยา hemolytic อันเนื่องมาจากความไม่ลงรอยกันของกรุ๊ปเลือด Rh ในระหว่างการถ่ายเลือด จึงหาได้ยาก แต่การหายากไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไร

หากผู้รับเลือดกรุ๊ป Rh ลบได้รับการถ่ายเลือดกรุ๊ปเลือด Rh-positive ภูมิคุ้มกัน จะเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก แนวทางที่ถูกต้องคือกรุ๊ปเลือดของผู้รับ และผู้บริจาค ควรเหมือนกันกล่าว คือทั้งคู่เป็นกรุ๊ปเลือด Rh-negative

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ ปลาทะเล น้ำลึกสิบอันดับแรกในอลาสก้า